น้ำอัดลม

9 ก.ค.

โค้ก หรือ โคคา โคล่า

โค้ก หรือ โคคา โคล่า คือ เครื่องหมายการค้าของ บริษัทโคคาโคล่า สหรัฐอเมริกา โค้กเป็นน้ำอัดลมชนิดน้ำโคล่า ที่ได้รับความนิยมมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยมีคู่แข่งที่สำคัญคือ เป๊ปซี่ โค้กถูกคิดค้นโดยนายจอห์น เพมเบอร์ตัน (John Pemberton) ทหารในกองทัพสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 ถึงแม้ว่าโค้กจะถูกอ้างถึงในกรณีที่เป็นเครื่องดื่มที่ทำให้เสียสุขภาพ เช่นทำให้ฟันผุทำให้ปวดท้องหรือเป็นโรคอ้วนแต่โค้กยังคงได้รับความนิยมทั่วโลกในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20

 

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

เครื่องดื่ม

9 ก.ค.

เครื่องดื่ม

มักจะเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดเตรียมสำหรับดื่ม มีสถานะเป็นของเหลว และมักจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก เครื่องดื่มอาจเป็นปัจจัยในการดำรงชีพ เช่นน้ำ หรือใช้ในด้านอื่น เช่น เหล้า หรือ ไวน์ ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของพิธีกรรม